Budynek przy ulicy Harcerskiej 2 w Środzie Wielkopolskiej przechodził przez lata wielkie metamorfozy. Z czego to wynikało, dlaczego tak się stało i co znajdowało się kiedyś w dzisiejszym Urzędzie Skarbowym?

Wieloletnie budynki przez długie okresy czasu zmieniają swoje funkcje, wygląd elewacji, ale także są przebudowywane i rozbudowywane. Wydaje się to naturalną koleją rzeczy, która wynika z wielu czynników. Nie zawsze jest to wola właściciela. Okazuje się, że architektura, tak samo jak społeczeństwo, uwikłana jest w zmiany ustrojowe i polityczne. W Środzie Wielkopolskiej, ale również w innych miastach Polski, bardzo często zdarzało się, że takie przeobrażenia były spowodowane na przykład przejściem z systemu totalitarnego na demokratyczny. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w przypadku budynku przy ulicy Harcerskiej 2 w Środzie.

Dziś pod tym adresem znajduje się Urząd Skarbowy, ale kiedyś budynek ten był siedzibą “przewodniej siły narodu”, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Do końca stycznia 1990 roku, swoją siedzibę miał tam bowiem Komitet Miejsko-Gminny PZPR. To tu urzędował I sekretarz średzkiej, komunistycznej organizacji.

Zmiany budynku na przestrzeni lat

O zmianach wyglądu obiektu można dowiedzieć się przede wszystkim fotografii. Szczególne metamorfozy widać przy wejściu do budynku. Kiedyś tam gdzie okna parterowe znajdowało się wejście, ponieważ istniał tylko jeden człon budynku. Chodzi o niższą bryłę, która funkcjonowała jako siedziba PZPR. Dopiero po upadku komunizmu dobudowano wyższą bryłę z tyłu budynku, w której umieszczono nowe wejście, a stare zamurowano. 

Ciekawym świadectwem jest zdjęcie zachowane z końca lat 80.XX wieku, kiedy ktoś niezadowolony z upadku komunizmu, przy samym wejściu do byłej siedziby komitetu partii, napisał „PZPR pomścimy” i „Komuno wróć”. Na szczęście te złowieszcze zapowiedzi, jak do tej pory, się nie ziściły i należy mieć nadzieję, że nigdy się nie ziszczą. 

Budynek przy ulicy Harcerskiej 2 jest świetnym przykładem rozwoju architektury w najnowszej historii miasta.