Debata młodych radnych rozpoczęła się od przedstawienia relacji z konferencji odbywającej się pod hasłem „Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 – proces, kampania i prognozy”. W trakcie tej konferencji prezydium rady miejskiej zainicjowało kooperację z Młodzieżową Radą Gminy Siechnice. Na sesji w czerwcu podjęto decyzję o formalizacji tej współpracy.

Zgodnie z uchwałą, obie rady mają działać wspólnie w zakresie tworzenia innowacyjnych projektów oraz promować ideę samorządności. Dodatkowo, planują konsultować się wzajemnie na temat istotnych spraw.

Rozmowy przeniosły się następnie do „spraw różnych”, gdzie radni omawiali możliwość stworzenia wakacyjnego turnieju jazdy na deskorolce, który miałby miejsce na miejscowym skateparku. Propozycja była tak, że zawody składałyby się z serii eliminacji, które kulminowałyby wielkim finałem w miejscowości Lutynia.

Na spotkaniu obecni byli również honorowi goście: wicestarosta Honorata Dulska oraz dyrektor Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej Anna Klimczuk-Malczewska. Obie dama wyraziły swoje poparcie dla tego pomysłu i zadeklarowały gotowość do udzielenia pomocy. Andrzej Bielski, przewodniczący rady miejskiej i tytułowany przyjacielem Młodzieżowej Rady, również wyraził swoje poparcie dla inicjatyw młodego pokolenia. Zachęcał on także do aktywnego udziału w planowanych wcześniej wydarzeniach promowanych przez lokalne urzędy oraz do integracji rad działających na terenie powiatu i sąsiadujących obszarów.