Modernizacja blisko 1,1-kilometrowego fragmentu drogi powiatowej numer 3662P, prowadzącej z Dębicza do Gablina, u zbiegu granic gmin Środa Wielkopolska i Dominowo, została oficjalnie ukończona.

Starosta średzki Ernest Iwańczuk wraz z członkiem Zarządu Powiatu Średzkiego, Bogusławem Biernatem dokonali odbioru technicznego dzień wcześniej, to jest 25 kwietnia.

W trakcie realizowanych prac odbyło się frezowanie dotychczasowej nawierzchni bitumicznej, a następnie położono nową warstwę ścieralną. Przy okazji przeprowadzono czyszczenie rowu przydrożnego i odtworzono oraz dopełniono istniejące oznakowanie.

Koszt realizacji prac wyniósł dokładnie 1 043 385 złotych. Zlecenie wykonania prac powierzono Firmie Drogowej Begier Sławomir. Na wsparcie tego przedsięwzięcia Powiat Średzki uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego suma wyniosła 521 692,50 złotych.