22 kwietnia obchodziliśmy czwarte zebranie Młodzieżowej Rady Powiatu Średzkiego w bieżącej kadencji, która potrwa do 2026 roku. W celu uporządkowania i usprawnienia ich działań, młodzi decydenci postanowili stworzyć pięć specjalistycznych komisji. Wśród nich znajdują się: Komisja Kultury i Sportu, Komisja Środowiska i Ekologii, Komisja Fundraisingu, Komisja Komunikacji i Mediów oraz Komisja Młodzieży i Nauki. Każda z tych komisji będzie regularnie informować o swoich działaniach poprzez sprawozdania cykliczne.

Podczas obrad radni podjęli także decyzję o wykorzystaniu środków finansowych przyznanych im przez Powiat Średzki. Postanowiono przeznaczyć je na instalację kranów z wodą pitną w dwóch powiatowych szkołach. Dodatkowo, wniesiono uchwałę o przekazaniu 1500 zł, które udało się zgromadzić, na pokrycie kosztów usług weterynaryjnych realizowanych przez Stowarzyszenie Sierściuchy.

Dalszym krokiem podczas sesji było ogłoszenie konkursu na nowe logo Młodzieżowej Rady Powiatu Średzkiego. Szczegółowe informacje na temat konkursu i zasad uczestnictwa zostaną wkrótce opublikowane na profilu Rady na Facebooku. Właściwie ostatnim punktem obrad była dyskusja na temat możliwości współpracy z Młodzieżową Radą Miejską. Przewodniczący obu rad wyrazili chęć do przeprowadzenia spotkania mającego na celu ustalenie konkretnych warunków takiej współpracy.