Powiat Średzki, w sojuszu ze Związkiem Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz 26 innymi samorządami na obszarze tego województwa, prowadzi prace nad dwoma ambitnymi projektami. Ich celem jest modernizacja oraz rozbudowa systemów dziedzinowych i elektronicznych usług.

Pierwszy z projektów nosi nazwę „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB, w ramach projektu PEUG II”. Jego głównym zadaniem jest ulepszanie istniejących rozwiązań i wprowadzanie nowoczesnych technologii w ramach e-usług. Dodatkowo skupia się na gromadzeniu danych, które mają trafić do bazy EGiB.

Drugi projekt to „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu PEUG II”. Podobnie jak pierwszy, ten również ma na celu aktualizację i poszerzenie zakresu e-usług, jednak skupia się na pozyskiwaniu informacji do baz BDOT500 i GESUT.