Koszt prac nad remontem i przebudową Ośrodka Zdrowia w Dominowie okazał się o wiele wyższy niż przewidywano. Radni zdecydowali, że gmina zaciągnie pożyczkę na prawie milion złotych. Czy to dobra decyzja?

Pod koniec kwietnia gmina poinformowała, że najkorzystniejsza oferta, jaka została zgłoszona w przetargu na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Dominowie, wynosiła około 2,16 mln zł. To ponad dwukrotnie więcej, niż gmina planowała na remont przeznaczyć, bowiem w budżecie przewidziano na ten cel nieco ponad 800 tysięcy złotych.

Warto zaznaczyć, że wykonawcę udało się wyłonić dopiero przy drugim przetargu. Za pierwszym razem do Urzędu Gminy nie wpłynęła żadna oferta. Jak widać, gmina nie miała większego wyboru jak zaakceptować warunki wykonawcy, ponieważ remont jest niezbędny i pilny.

W ramach przebudowy w budynku mają powstać między innymi nowe schody, instalacje oraz zewnętrzna winda dla niepełnosprawnych. Zaplanowano także przebudowę wnętrz budynku. Zgodnie z planem inwestycja ma być ukończona w grudniu, ale problemy finansowe mogą opóźnić oddanie obiektu do użytku.

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, która odbyła się w ubiegły czwartek, podjęto uchwałę, zezwalającą na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 909 tysięcy złotych. Taka decyzja wiąże się także z koniecznością zabezpieczenia w budżecie na przyszłe lata pieniędzy przeznaczonych na spłatę zaciągniętego zobowiązania.

Mimo zgody na zaciągnięcie pożyczki kwota, jaką dysponuje gmina jest nadal zbyt mała.