Od 1 lipca wejdą w życie zmiany dotyczące nowych uprawnień Urzędu Skarbowego. Banki będą miały obowiązek przekazać skarbówkom dane dotyczące m.in. liczby posiadanych przez daną osobę rachunków, obrotów i stanów tych rachunków. Dotychczas fiskus miał takie uprawnienia jedynie w przypadku osób podejrzanych. 

Nowe uprawnienia dla Urzędów Skarbowych to wynik Polskiego Ładu. 

Nowe przepisy zobowiązują banki do przekazywania danych o posiadanej liczbie kont, ich stanie i obrocie swoich klientów. Do tej pory, by fiskus prześwietlił nasze konto, musieliśmy mieć status podejrzanego. Po zmianie będzie to robił wobec wszystkich osób fizycznych i pełnomocników rachunków. Naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł żądać takiej informacji na etapie postępowania w sprawie. 

Przepisy te budzą jednak kontrowersje. Uwagi do tej zmiany zgłosił chociażby Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Wskazał on, że w jego ocenie nie przedstawiono uzasadnienia tej zmiany, a sama zmiana przepisów zbyt mocno ingeruje w sferę prywatności obywateli. Eksperci wskazują natomiast, że obecne przepisy już wystarczająco zabezpieczają interesy Skarbu Państwa i nie ma potrzeby zmian. 

To w końcu będą zmiany czy nie?

Jak donosi dziennik Rzeczpospolita szef KAS Bartosz Zbaraszczuk, zapewnia, że podatnicy nie muszą się obawiać, że będzie dochodzić do nadużyć. Jak wskazuje, przepis nie może być stosowany bez uzasadnionej przyczyny i bez powiązania z popełnionymi czynami stanowiącymi przedmiot postępowania przygotowawczego prowadzonego w sprawie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Zbaraszczuk dodaje również, że w resorcie finansów trwa rozpatrywanie uwag do treści przepisu, a także analiza w celu jego zmiany.