Ogródki działkowe stanowią „zielone płuca” w wielu polskich miastach. Z tego właśnie powodu, rząd chce zadbać o ich rozwój. W tym celu zdecydowano się przeznaczyć 47 milionów złotych na granty dla działkowców.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła konkurs na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Zdobyć można od 10 do nawet 100 tysięcy złotych! W sumie na ten cel rząd przeznaczył 47 milionów złotych! To dość pokaźna kwota, jak na taką inwestycję.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które „w największym stopniu przyczynią się do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych w miastach”. Oprócz tego projekty te powinny przyczynić się jakoś do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizację celów takich jak przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej, poprawę jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska oraz zwiększeniu wartości usług ekosystemów.

W praktyce pieniądze będzie można wydać np. na poprawę systemu retencji wody, powstanie budek lęgowych dla ptaków lub zakup sprzętu do prac na działkach.

Czy pieniądze będą dla każdego? 

Niestety nie. Warto zaznaczyć, że pieniądze i nagrody przeznaczone są głównie dla stowarzyszeń czy organizacji, które zajmują się działkami, a nie indywidualnych działkowców. Warunkiem wydatkowania pieniędzy jest bowiem „dobro wspólne”, a nie inwestycje realizowana na jednej, prywatnej działce.

Pierwszy nabór wniosków trwa do 30 czerwca. Można je składać w lokalnych oddziałach Agenci Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Powodzenia dla działkowiczów!