Ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne, powiatowa służba drogowa ma możliwość wcześniejszego rozpoczęcia pracy nad częściowym naprawianiem ubytków na powiatowych drogach. Prace te są wykonywane przy użyciu tzw. remontera, który jest mieszanką emulsji i grysu, znaną również jako metoda „na ciepło”.

Służba planuje przeprowadzić remonty na wszystkich odcinkach dróg, które uległy uszkodzeniu w pięciu gminach powiatu. Mimo to, największy priorytet dla służby drogowej stanowią główne drogi oraz miejsca, które były najbardziej narażone na zniszczenia, takie jak zjazdy z węzłów autostradowych.

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że działania powiatowej służby drogowej mogą być niewystarczające w dłuższej perspektywie czasu. Dlatego, biorąc pod uwagę nasze możliwości finansowe, planujemy przeprowadzić pełną wymianę nawierzchni na najbardziej zniszczonych odcinkach w bieżącym roku.

Obecnie trwają zaawansowane rozmowy między pracownikami starostwa a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmowy te mają na celu współpracę w zakresie wykonania warstwy asfaltowej na odcinku od Jarostowa (węzeł autostradowy) do skrzyżowania Łagiewniki Średzkie – Pichorowice. „Mam nadzieję, że wyniki rozmów będą szybko widoczne i przyniosą oczekiwane rezultaty. Mam nadzieję, że mieszkańcy wkrótce będą mogli cieszyć się z poprawy komfortu jazdy” – komentuje Grzegorz Pierzchalski, członek zarządu odpowiedzialny za drogi powiatowe.