Przedsiębiorstwo Budownictwo i Melioracja Sebastian Szwedo, mające swoją siedzibę w Świdnicy Polskiej, zakończyło realizację zadania inwestycyjnego. Wartość całkowita tego przedsięwzięcia przekracza 130 tysięcy złotych. Z tej sumy, ponad 104 tysiące zostały sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałą kwotę pokrył samodzielnie Powiat Średzki.

W chwilach najbliższych, planowane jest przystąpienie do procedury przetargowej, której celem będzie wybranie wykonawców do budowy kolejnych odcinków chodników oraz przejść dla pieszych. Obejmie to aż dziesięć miejscowości w obrębie Powiatu Średzkiego. To właśnie tam powstaną nowe odcinki chodników i przejścia dla pieszych – w Lutyni (etap II i III), Drogomiłowicach, Ujeździe Górnym przy szkole, Mazurowicach (etap I i II), Samborzu, Mieczkowie, Budziszowie, Ciechowie (etap I), Wojczycach oraz Świętym. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego tak ważne są dla nas inwestycje poprawiające warunki dla pieszych – mówi Grzegorz Pierzchalski, przedstawiciel zarządu.