25 października 2023 roku stanowił symboliczną kres dla procesu zbierania propozycji cenowych dla projektu „Zakup hełmów pożarniczych dla funkcjonariuszy KP PSP i JRG Środa Wielkopolska przeznaczonych do działań ratowniczo – gaśniczych”. Inicjatywa ta jest prowadzona przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej.

Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu, które pochodzi z różnych źródeł. Pierwszym z nich jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który przekazał 65.000 zł brutto. Drugim donatorem jest Powiat Średzki, który wsparł projekt kwotą 35.000,00 zł brutto. Dodatkowo, na realizację zamierzenia przeznaczono także środki własne KP PSP Środa Wlkp., które wynoszą 307,90 zł brutto.

Serdeczne podziękowania kierowane są do wszystkich instytucji za ich hojność i wsparcie udzielone Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej.