Wójt gminy Malczyce, Andrzej Niemiec, przekazał niepokojące informacje do wiadomości mieszkańców. W wyniku uchwały o zmianie budżetu, podjętej podczas sesji Rady Gminy w dniu poprzedzającym, gmina straciła dotację o wartości 367.000,00 zł. Decyzja ta przekreśliła dwa lata pracy nad nowymi projektami.

Zmienione plany finansowe uniemożliwiają realizację projektów rewitalizacji dwóch ważnych miejsc w gminie. Pierwszym z nich miał być plac przy ulicy Sienkiewicza, na którym planowano budowę sanitariatów składających się z łazienek i pryszniców. Kolejnym krokiem miała być odbudowa brodzika oraz placu zabaw i wzniesienie obiektów związanych z rekreacją.

Drugi projekt dotyczył terenu przy kanale portowym, gdzie zamierzano założyć park z ławkami i ścieżkami spacerowymi. Obie inwestycje miały być sfinansowane z dedykowanej dotacji na rozbudowę infrastruktury turystycznej.

Niestety, po dwóch latach prac radni postanowili zainwestować środki w inne cele. Zamiast planowanych inwestycji, preferują oni przede wszystkim modernizację wiejskich świetlic w miejscowościach Chomiąża, Kwietno, Mazurowice i Chełm. Działania te obejmują między innymi wymianę mebli, takich jak stoły i krzesła. Dodatkowo radni planują sfinansować budowę chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Mickiewicza.

Wójt Niemiec wyraził swoje rozczarowanie decyzją radnych. Przekazał, że tłumaczył im, iż realizacja inwestycji bez dotacji jest bardzo kosztowna i możliwa do przeprowadzenia na niewielką skalę. Niezgoda między stronami narastała, a punktem kulminacyjnym stała się kwestia budowy chodnika.