Wraz z początkiem 2022 roku został wybrany nowy dyrektor Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze. Planowane są liczne zmiany, modernizacje i udoskonalenia placówki.

Marek Roman, który od stycznia 2021 roku pełnił obowiązki dyrektora Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze, powołany został przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na stanowisko dyrektora tej instytucji kultury na trzy lata.

Oprócz tejże zmiany, opublikowano koncepcję działania Pałacu w Winnej Górze na okres od 2022 do 2024 roku. Jeszcze w tym roku, Pałac czekają ogromne zmiany. Do najważniejszych zaplanowanych działań należą: ogłoszenie konkursu na ekspozycję wystawy stałej Pałacu, zagospodarowanie parku pałacowego, a także opracowanie pełnej koncepcji Szlaku Pracy Organicznej.

Jak informuje Marek Roman, obecny dyrektor Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze, już w 2021 roku Pałac Dąbrowski zainicjował swoją działalność jako nowa instytucja kultury samorządu Województwa Wielkopolskiego. Zrealizowano szereg wydarzeń kulturalnych, które skierowane były zarówno do mieszkańców, jak i osób odwiedzających Wielkopolskę. Dyrektor jest dumny z rozwoju instytucji. Jak dodaje, dokonano szczegółowych podsumowań oraz rozpoczęto budowę stałego zespołu Pałacu. 

Nowoczesne rozwiązania

Pozytywnym podsumowaniem minionego roku ciężkiej pracy, była grudniowa premiera wystawy mobilnej „Przyszłość u podstaw” w Poznaniu. Ta inicjatywa pokazała, że Pałac Dąbrowski może być instytucją kultury, która, odwołując się do historii i lokalnych tradycji, jest w stanie przemawiać do współczesnej publiczności.

Oprócz premiery wystawy mobilnej w Pałacu Generała Dąbrowskiego odbyły się, między innymi: 

  • warsztaty pilotażowe dla wielkopolskich szkół przygotowujące do tegorocznego zlotu szkół im. gen. J. H. Dąbrowskiego, 
  • Wieczór Polski ze spektaklem multimedialnym „Konstytucja 1792” w wykonaniu Macieja Fortuny wraz z zespołem, 
  • Bieg im. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego połączony z piknikiem rodzinnym, współorganizowany wraz ze starostwem powiatowym w Środzie Wielkopolskiej, 
  • konferencja „Józef Wybicki – poeta, prawnik, gospodarz ziemski” poświęcona życiu, aktywności politycznej i twórczości Józefa Wybickiego.