Już wkrótce rusza coroczny konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych. Pierwszy etap odbędzie się już w połowie listopada. Czas na przygotowania!

Uczestnikami „Złotej Żaby” mogą być uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z województw wielkopolskiego oraz lubuskiego. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch dziedzinach – język polski i literatura oraz matematyka. Utrudnieniem może być fakt, że jeden uczeń musi rozwiązać test zarówno z jednego, jak i drugiego przedmiotu. O zwycięstwie decydować będzie łączna suma punktów. “Złota Żaba” jest dla prawdziwych bystrzaków!.

Pierwszy etap odbędzie się pod okiem nauczycieli z danych szkół. Uczniowie zmierzą się 16 i 17 listopada 2021 roku. Natomiast drugi etap „Złotej Żaby” odbędzie się w 5 marca 2022 r. w Swarzędzu.

Biorący udział w konkursie będą rozwiązywać różnorodne zadania dowodząc swoich talentów i umiejętności. Uczestnicy muszą wykazać się umiejętnością logicznego i twórczego myślenia, szukania nietypowych rozwiązań, a także wykraczania poza schematy. Wszystkie zadania opracowane zostały na różnym poziomie trudności. ”Złota Żaba” skierowana jest do tych, którzy umieją łączyć wyobraźnię z precyzją i z łatwością posługiwać się liczbami oraz słowem.

Do wygrania niesamowite nagrody!

Wyniki zostaną ogłoszone 2 kwietnia 2022 r. Wygrani otrzymają statuetki Złotej Żaby, książki, nagrody rzeczowe, a także prawa przyjęcia do Liceum Fundacji EKOS oraz związane z nim stypendia. Nagrodzeni zostaną również nauczyciele zdobywców najwyższych miejsc. Jak widać, warto wziąć udział w konkursie.
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Społecznej EKOS, która prowadzi w Swarzędzu I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi. Autorami zadań na „Złotej Żabie” są nauczyciele ze szkół podstawowych oraz nauczyciele akademiccy z poznańskich uniwersytetów – Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz Katedry Matematyki Stosowanej UEP.