Czwartkowa sesja obrad Rady Gminy Nowe Miasto minęła w kontrowersyjnej atmosferze. Jednym z głównych punktów spotkania były decyzje dotyczące stawek wynagrodzenia wójta i radnych.

Zgodnie z podwyżkami dla samorządów i władz, które wprowadził rząd w 2021 roku, ustalono nowe stawki dla wójtów, przewodniczących i burmistrza Środy Wielkopolskiej. Od kilku dni trwają dyskusje na temat pensji Wójta Nowego Miasta oraz burmistrza Środy Piotra Mielocha. Ten ostatni bowiem w ramach obowiązkowych podwyżek pensji samorządowców, zawnioskował o najniższą możliwą stawkę, aby być w porządku wobec innych. W tym wypadku Wójt Nowego Miasta będzie zarabiał więcej, niż burmistrz. Projekty uchwał zostały przedstawione na komisjach wspólnych przed sesją i zostały pozytywnie zaopiniowane przez radnych. 

Ile będą zarabiać?

Dla większości radnych i władz ustalono wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi. Dla wójta Aleksandra Podemskiego wypłacana będzie pensja w wysokości 9500 złotych podstawy i 2900 złotych dodatku funkcyjnego. Kolejny dodatek wynosi 3720 złotych oraz dodatek za wysługę lat na stanowisku wójta 1900 złotych. Łącznie jest to 18 020 złotych brutto miesięcznie, czyli około 13 000 złotych netto, ze spłatą od 1 sierpnia. 

Z kolei diety radnych ustalono w wysokościach 2080 złotych dla przewodniczącego, 1110 złotych dla wiceprzewodniczącego, 890 złotych dla przewodniczącego komisji rewizyjnej, 790 dla przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji, 790 złotych dla członków komisji rewizyjnej, 750 złotych dla członków komisji skarg, wniosków i petycji i dla przewodniczących komisji stałych rady gminy 790 złotych. 

Rozdźwięk między ustalonymi kwotami dla wójta, burmistrza czy radnych jest ogromny i dyskusyjny. Radny, który nie pełni żadnej funkcji otrzyma 750 złotych, czyli o wiele mniej, niż radny w gminie Krzykosy. Wszystkie stawki są stawkami brutto, a więc radni rzeczywiście dostaną mniejszą dietę. Przede wszystkim rzuca się różnica wynagrodzeń Aleksandra Podemskiego, którego miesięczna wypłata będzie o 2 000 złotych brutto wyższa, niż burmistrza Środy, Piotra Mielocha, który otrzyma 16 104 złotych brutto. Czy samorząd podejmie decyzje o zmianie?