1 grudnia podpisano umowy na realizację przebudowy przejść dla pieszych na terenie powiatu średzkiego. Całkowita wartość uzyskanego dofinansowania to aż 2 064 651,36 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Średzki złożył osiem wniosków na przebudowę przejść dla pieszych i na każdy z nich otrzymał dofinansowanie. To fantastyczna wiadomość dla mieszkańców, ponieważ realizacja inwestycji wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa dla pieszych, szczególnie dzieci. W ramach projektu zrealizowana będzie między innymi: budowa zatok autobusowych, budowa chodników, budowa oświetlenia ulicznego i urządzeń ruchu drogowego. Wszystkie zadania muszą być zrealizowane w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcami.

Lista remontów

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  • przebudowa przejścia dla pieszych nr 1 przy ul. 20 października w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej 3722P (1 przejście),
  • przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3737P w Czarnotkach (2 przejścia),
  • przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2410P w Jarosławcu (2 przejścia),
  • przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3673P w Koszutach (1 przejście),
  • przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej nr 3720P – (2 przejścia),
  • przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych 3723P i 3722P w obrębie ronda na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, 20 Października i Paderewskiego w Środzie Wielkopolskiej (4 przejścia),
  • przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3671P w Solcu (2 przejścia),
  • przebudowa przejścia dla pieszych nr 2 przy ul.20 Października w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej nr 3722P (1 przejście).