Czujniki jakości powietrza zbierają niepokojące dane z terenu całego miasta. Synoptycy alarmują i zalecają pozostanie dziś w domach.

Jeden z czujników umieszczony na Starym Rynku w Środzie wykrył wielokrotne przekroczenie norm zanieczyszczeń powietrza. Mieszkańcy dostają liczne SMS-y na temat pozostania w domach. W mieście unosi się liczny zawieszony pył, który bardzo grozi zdrowiu.

Światowa Organizacja Zdrowia uznaje pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 μm za najbardziej szkodliwy dla zdrowia ludzkiego spośród wszystkich zanieczyszczeń atmosferycznych. Średzki czujnik odnotował ponad sześciokrotne przekroczenie dopuszczalnego stężenia tych pyłów. Wpływ na taki stan powietrza ma niewątpliwie sezon grzewczy oraz Święta Bożego Narodzenia, podczas których wszyscy przebywali w domach i intensywnie grzali.

Skorzystaj z programu “Czyste Powietrze”. To ostatni dzwonek

Niestety nadal wiele domostw stosuje materiał opałowy najniższej jakości. Często w piecach lądują także różnorodne odpady, które nie powinny się tam znaleźć. Oprócz tego nadal nie wyeliminowano wielu tzw. “kopciuchów”. Jeśli mieszkańcy nie będą się dostosowywać do nadchodzących zmian, takich alertów jak dziś, będzie zdecydowanie więcej. 

Instalacja ekologicznych źródeł ogrzewania jest niezwykle kosztowna. Z pomocą przyszedł jednak rząd i samorządy. W ramach programu „Czyste Powietrze” można starać się o dofinansowanie inwestycji związanych z wymianą źródła ogrzewania czy termomodernizacją budynku.O dotację można się starać tylko do końca roku. Nie tylko trzeba złożyć wniosek do 31 grudnia, ale także faktura za zakup i montaż kotła nie może być wystawiona po tej dacie. Warto się spieszyć.