Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne w sprawie organizacji studniówek. Wszelkie bale maturalne będą prawdopodobnie niemożliwe do zrealizowania. 

Dokument Ministerstwa został przygotowany, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczestników uroczystości studniówkowych, czyli uczniów, nauczycieli, rodziców oraz osób towarzyszących. Wytyczne zawierają zalecenia zarówno w przypadku, gdy uroczystość odbywa się w budynku szkoły, jak i poza nią. 

Ważnym punktem dokumentu jest punkt o tym, że jeśli szkoła przejdzie na naukę zdalną lub hybrydową, bal w budynku szkolnym musi zostać odwołany. Istnieje jednak szansa zorganizowania studniówki w wynajętym lokalu. Po wejściu w życie wytycznych taki sposób organizowania imprezy stanie się normą. 

Jakie wytyczne wprowadza ministerstwo?

Bal maturalny organizowany np. w sali gimnastycznej będzie wiązał się z ciągłymi „przerwami technicznymi”. Ministerstwo i Sanepid wymagają by „co godzinę czyścić i dezynfekować powierzchnie dotykowe, takie jak poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł oraz miejsca wspólnie użytkowane, czyli toalety, podłogi i blaty. Ponadto pomieszczenia takie jak miejsce do spożywania posiłków oraz korytarze muszą być wietrzone co najmniej raz na godzinę. Sala, w której odbywają się tańce – jeszcze częściej. Rekomenduje się również, aby przy stolikach siedzieli uczniowie tylko z jednej klasy.

W przypadku organizacji balu studniówkowego poza szkołą obowiązywać będą wytyczne przygotowane dla podmiotów gastronomicznych oraz wytyczne dotyczące organizacji imprez i spotkań okolicznościowych. Zgodnie z wymogami w takim wydarzeniu wziąć może udział maksymalnie 100 osób. Osoby niezaszczepione mogą brać udział w wydarzeniu, jednak ih liczb nie moze przekroczyć 30%. Ministerstwo zachęca, by przy organizacji takich wydarzeń sprawdzać informację o szczepieniach. 

Jak widać, obostrzenia pozwalają na organizację studniówek. Niestety nie wszystkie szkoły stać na wynajęcie lokali. Niektóre klasy będą musiały się pogodzić z tym, że w ty roku ich wielki bal się nie odbędzie.