Z początkiem roku 2022 weszła w życie nowa ustawa o możliwości budowania domu do 70m2 bez pozwolenia. Na terenie całego kraju powstanie z pewnością wiele nowych budynków.

W poniedziałek, 3 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy umożliwiające budowę domów jednorodzinnych do 70 m2 bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. Projekty domów do wykorzystania będą dostępne 

Zmiana ustaw Prawo budowlane oraz planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, która miała miejsce 17 września 2021 roku, umożliwia szybszą i łatwiejszą budowę domów wolnostojących. Oczywiście podane zostały dokładne parametry, które muszą spełniać takie budynki. Przede wszystkim ich powierzchnia nie może przekroczyć 70 m2 oraz nie mogą posiadać więcej niż dwie kondygnacje. Budowle muszą być przeznaczone tylko do celów mieszkalnych. Obszar takich domów musi się mieścić w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa ich ma być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Budowa będzie mogła być realizowana w uproszczonej procedurze, czyli na podstawie ułatwionego zgłoszenia, bez obowiązku ustanowienia kierownika budowy i bez obowiązku prowadzenia dziennika budowy.

Jakie inne wytyczne ustanowiło ministerstwo?

Warto wiedzieć, że do zgłoszenia budowy konieczne będzie dołączenie dodatkowych oświadczeń. Należy złożyć pismo, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, a inwestor przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy. Dodatkowe oświadczenie dotyczy tego, że dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Budowa domu w tym uproszczonym trybie musi być również zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku jego braku trzeba będzie uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, która w tym przypadku będzie musiała być wydana w terminie 21 dni.

Już pod koniec stycznia będą ogłoszone wyniki konkursu na najlepsze projekty domu do 70 m2. W drugim kwartale roku projekty budowlane zostaną przeznaczone do wielokrotnego zastosowania zupełnie za darmo.