Mieszkańcy północno-zachodniej Polski mają okazję do wzięcia udziału w cyklu kursów, które dotyczą pracy samorządowej oraz funkcjonowania lokalnych władz. Każdy kto chce pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie, będzie mile widziany.

Od 5 grudnia 2021 roku można zgłaszać się cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców gmin i miast, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmian, modernizacji w regionie.

23 listopada 2021 roku, o godzinie 19.00 odbędzie się spotkanie online, które przybliży inicjatywę, jej cele oraz przebieg. Większość webinariów będzie przeprowadzone w formie zdalnej. 

Szkoła Inicjatyw Strażniczych organizowana jest w ramach projektu “Szkoła Inicjatyw Strażniczych – 2 regiony”. Projekt finansowany będzie z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Kto może wziąć udział?

W szkoleniach może brać udział każda osoba. Nie ma znaczenia wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania. Kurs przeznaczony jest dla ludzi, którzy aktywnie uczestniczą w życiu swojej lokalnej społeczności, lubią przyglądać się pracy samorządu i chcieliby kiedyś rozwijać swoją wiedzę czy nawet karierę w tej dziedzinie. Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych.

W ramach kursu odbędzie się 10 webinariów i 3 szkolenia stacjonarne. Tematami, którymi będą się zajmować uczestniczy dotyczą praw człowieka, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców. Celem Szkoły jest nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z osobami z całej Polski północno-zachodniej, które prowadzą działania watchdogowe. Oferowane jest także wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły). Jeśli chodzi o szkolenia stacjonarne, wszelkie koszta kursu, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu zostaną pokryte przez instytucję.