Samorząd Województwa Wielkopolskiego dofinansował ciekawy i ważny projekt, którego wynikiem było szkolenie na temat skutków izolacji w trakcie pandemii wśród dzieci i młodzieży.

10 listopada 2021 roku, w jednej z sal Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie pod długim, ale konkretnym tytułem – „Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz zaburzeń  będących konsekwencją izolacji społecznej w dobie pandemii – uzależnienia i zaburzenia behawioralne, narkotyki i nowe substancje psychoaktywne. Delegacje dla profilaktyki szkolnej, środowiskowej i domowej”. Gmina zorganizowała szkolenie ze względu na problemy pojawiające się w środowisku lokalnym.

W wydarzeniu udział wzięli pedagodzy i psycholodzy ze szkół w Środzie Wielkopolskiej, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, pracownicy Służby Kuratorskiej, pracownicy  Ośrodka Interwencji Kryzysowej, wychowawcy świetlic terapeutyczno-wychowawczych oraz pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Warsztaty poprowadził dr hab. nauk społecznych, dr pedagogiki specjalnej, dyr. Naukowego Centrum Profilaktyki Społecznej, prof. Nadzwyczajny na Wydziale Nauk Pedagogicznych i o Zdrowiu WSBiP, SGGW, ekspert w dziedzinie uzależnień chemicznych i behawioralnych pan Mariusz Jędrzejko, twórca pojęcia “dopalaczy”.

Najważniejsze to zdrowie psychiczne

Uczestnicy szkolenia bardzo docenili inicjatywę. Zdobyta wiedza z pewnością przyda się wszystkim w życiu codziennym oraz w pracy. Szczególnie pochwalona została wysoka jakość wiedzy merytorycznej prowadzącego oraz sposób jej przekazania. 

Każdy kto miał świadomość, że rzeczywistość od ponad roku całkowicie zmieniła nasze życie, a także wzajemne relacje, postanowił dołączyć do szkolenia. Izolacja wynikająca z pandemii oraz konieczność edukacji zdalnej wywarła bardzo duży wpływ na zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży, ale także dorosłych. 

Szkolenie było jednym z działań w projekcie „Zwiększenie świadomości na temat zachowań ryzykownych dla zdrowia wśród dzieci i młodzieży z Gminy Środa Wielkopolska”.