Lasy Państwowe oraz Ochotnicza Straż Pożarna podpisały umowę w sprawie współpracy w ramach obchodów 100-lecia OSP. Z tej okazji Lasy Państwowe podarują każdej jednostce, jedną sadzonkę dębu.

Pierwsze drzewko zostało posadzone przez OSP Zielonki w województwie małopolskim. To dopiero początek akcji sadzenia dębów. Jak zapowiedział wiceminister ds. klimatu i środowiska, Edward Siarka, każda z ok. 16,2 tys. jednostek OSP na terenie kraju otrzyma od Lasów Państwowych jeden pamiątkowy dąb do zasadzenia na swoim terenie. Akcja zostanie przeprowadzona w ramach programu “100 drzew na 100-lecie OSP”.

Całe przedsięwzięcie ma kilka celów. Z jednej strony jest to wyraz pogłębienia współpracy między leśnikami i strażakami, którzy nieraz pracują wspólnie, na przykład ratując lasy. Z drugiej strony program ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród strażaków ochotników. Nie mniej, jest to symbol głębokiej jedności obu grup. Jak zaznacza Siarka, drzewko jest pięknym symbolem wyjątkowej jedności między leśnikami i strażakami dla dobra naszej przyrody.

Przyroda na cześć historii

W tym roku przypada setna rocznica powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, które sformowano w 1921 r. w wyniku zjednoczenia organizacji strażackich działających w poszczególnych zaborach.

Jak przypomniał p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica, Lasy Państwowe powstały w 1923 roku, czyli dwa lata po zjednoczeniu straży pożarnych. Od tego czasu instytucje te ze sobą ściśle współpracują. 

To wspaniała inicjatywa, która buduje również świadomość w społeczeństwie. Jak widać, nie trzeba organizować wielkich uroczystości, aby uczcić ważne rocznice. Można te wydarzenia połączyć z aktem wsparcia natury. Dąb to idealne drzewo do uczczenia wieloletniej tradycji formowania drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej.