Już teraz osoby i instytucje, które zajmują się najnowszymi technologiami będą mogły zgłaszać projekty na urządzenia poprawiające ogólną sytuację planety i ludzi. Konkurs finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich z Programu Inteligentny Rozwój.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu Polski Produkt Przyszłości. To już XXIV edycja konkursu, do którego mogą zgłaszać się przedsiębiorcy, instytuty badawcze i naukowe oraz uczelnie.

Poszukiwane są najciekawsze, najbardziej innowacyjne i odpowiadające na potrzeby współczesnego świata rozwiązania, które mogą stać się wizytówką Polski i polskich innowatorów, a także stanowić potwierdzenie potencjału gospodarczego naszego kraju. Jury doceni projekty, które mają duży potencjał rynkowy, a jednocześnie są dobre dla środowiska. Celem konkursu jest wyróżnienie oryginalnych wyrobów i technologii, które będą poprawiać jakość życia i zdrowia odbiorców, ale także takie, które przyczyniają się do zmiany metod produkcji, zwiększą automatyzację procesów czy też wydajność produkcji.

Wysokie nagrody za docenioną pracę

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach: Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy oraz Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda główna oraz maksymalnie cztery wyróżnienia.

Łączna kwota nagród wynosi 600 tysięcy złotych. Zwycięzca w każdej z trzech kategorii otrzyma 100 tysięcy złotych. Uhonorowany zostanie też symboliczną statuetką i dyplomem. Każdy z wyróżnionych otrzyma nagrodę w wysokości 25 tys. zł.

Każdy laureat będzie mógł posługiwać się tytułem i znakiem “Polski Produkt Przyszłości”, co jest ogromnym zaszczytem w branży technologicznej. Nie zapomniano również o wsparciu promocyjnym. Projekty mogą być zgłaszane do 6 grudnia 2021 roku, do godziny 16.00. Udział w konkursie jest bezpłatny.