W tym tygodniu prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym. To dodatkowo świadczenie, obok 500+, które będzie przysługiwać na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. 

Od 1 stycznia 2022 r. rodzice, którzy mają więcej niż jedno dziecko, będę mogli pobierać tzw. kapitał opiekuńczy. Nowy dodatek przysługuje rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc. Przez pierwsze dwa lata będzie to kwota po 500 zł lub 1000 zł przez rok. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Prawo do dofinansowania będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie dziecko lub kolejne 36. miesiąca życia.

W pierwszym roku działania ustawy ma na niej skorzystać około 615 tysięcy dzieci.

Inne zasady dla dzieci w żłobkach

Dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego lub są u dziennego opiekuna będą dostawać maksymalnie 400 zł miesięcznie. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio Taki układ zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku, lecz dofinansowanie wyrówna się od 1 stycznia 2022 roku. Tą formą wsparcia zostanie objęte ok. 110 tys. dzieci.

Zwiększone zostaną także nakłady na program „Maluch plus”, czyli wsparcie rozwoju sieci instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech w całym kraju – zarówno w dużych ośrodkach, jak i mniejszych miejscowościach.