Od nowego roku zmieniły się terminy opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Teraz jest to piąty, piętnasty i dwudziesty dzień miesiąca. Nowe terminy dotyczą rozliczania składek za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące.

Zmiany terminów opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS wynikają z regulacji wprowadzonych przez Polski Ład. Nowe terminy dotyczą rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy (FP), Fundusz Solidarnościowy (FS), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) – począwszy od rozliczeń za styczeń 2022 r.

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski przypomina zasady rozliczania składek, które weszły w życie wraz z początkiem roku. Każdy 15. dzień miesiąca to nowy termin dla płatników składek posiadających osobowość prawną, czyli m.in. spółek akcyjnych i spółek z o.o. czy spółdzielni.

20. dzień miesiąca to natomiast termin dla podmiotów, które nie są osobami prawnymi, czyli m.in. dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą czy spółek osobowych. Zmiana polega na tym, że dotychczas osoby, które opłacały składkę wyłącznie za siebie, miały obowiązek rozliczyć się z ZUS nie później niż do dziesiątego dnia miesiąca. 

Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych termin pozostaje bez zmian – to 5. dzień miesiąca.

Od nowego roku przedsiębiorcy powinni pamiętać także o obowiązku comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował krótkie instrukcje z poprawnie wypełnionymi formularzami ZUS DRA i ZUS RCA, które są dostępne na stronie internetowej ZUS,. Ma to pomóc płatnikom składek w wypełnianiu dokumentów. 

Osoby potrzebujące pomocy w ustaleniu podstawy wymiaru składek, obliczeniu składki lub sporządzeniu dokumentów rozliczeniowych, mogą m.in. skorzystać ze specjalnej infolinii ZUS nr tel. 22-290-55-00 lub z e-wizyty w ZUS.