Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę dotyczącą rozpoczęcia remontu ul. Gnieździeńskiej. Inwestycja rozpocznie się we wrześniu 2021 roku.

23 sierpnia 2021 roku podpisano umowę w sprawie modernizacji jednej z dróg w Środzie Wielkopolskiej. Mieszkańcy Środy, Henrykowa i Ruszkowa już od początku lat 90. starali się o zdobycie środków na remont ulicy. Od 2014 roku również powiat włączył się w pisanie wniosków do zarządu województwa. Stan nawierzchni ulicy Gnieźnieńskiej, a także jej bezpieczeństwo, pozostawiały w pewnym momencie wiele do życzenia. Wnioski mieszkańców były wspierane przez radnych sejmiku województwa: Mirosławę Katarzynę Kaźmierczak (w zeszłej kadencji) oraz obecnie przez wiceprzewodniczącego sejmiku Marek Gola.

Główną przyczyną odwlekania decyzji ze szczebla województwa były zbyt wysokie koszta inwestycji. Gdy w lipcu tego roku został ogłoszony przetarg z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich z Poznania, okazało się, że kwota przeznaczona na remont przekracza środki zabezpieczone w budżecie województwa. Na modernizację otrzymano 500 394,93 zł, natomiast minimalnie było potrzebne 662 916,93 zł.

Starosta Mateusz Czaplicki odbył dwie rozmowy z dyrektorem WZDW. Kontaktował się również z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego – Wojciechem Jankowiakiem. Wszystkie te spotkania wyszły na korzyść Środy Wielkopolskiej. 25 sierpnia 2021 roku poinformowano o pozytywnej decyzji w sprawie całej inwestycji.

Projekt modernizacji obejmuje wyrównanie drogi poprzez zastosowanie betonu asfaltowego, zbudowanie chodnika z kostki brukowej, remont studzienek ściekowych, umocnienie poboczy i skarp i nowe oznakowanie. Po remoncie szczególnie piesi będą mieli możliwość bezpiecznego przemierzania drogi. Za pieniądze z inwestycji mają zostać postawione urządzenia, które będą chronić osoby spacerujące.