W gminie jakiś czas temu otwarto punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”

1. Poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW. Wniosek należy wypełnić online, który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba dostarczyć w wersji papierowej bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW lub do gminy.

Bezpośrednio do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, gdzie zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie (w przypadku terenu gminy Środa Wielkopolska jest to WFOŚiGW Poznań). Infolinia WFOŚiGW w Poznaniu: 61 449 92 54 lub 61 449 92 55

Zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w tym temacie w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Miasta lub pod telefonem 61 286 77 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00.

Podwyższony poziom dofinansowania

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania powinna uzyskać do dnia złożenia wniosku zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego z Ośrodka Pomocy Społecznej