Nie każdy zdaje sobie sprawę, że ze Środą Wielkopolską związane są często ważne i wybitne osoby. Warto zapoznać się z kilkoma sylwetkami.

Maksymilian Jackowski 

Urodził się w 1815 r. w Słupi koło Jarocina. Z czasem zamieszkał w majątku koło Pobiedzisk w ówczesnym powiecie średzkim. Od roku 1873 był oficjalnym Patronem kółek rolniczych. W Środzie organizował fachowe kursy dla rolników. Dzięki tym szkoleniom propagował postęp rolniczy. Walczył również o utrzymanie ziemi w rękach polskich. Zmarł w Poznaniu w 1905 r. W drugiej połowie XIX w. był jednym z najpopularniejszych Wielkopolan.

Włodzimierz Adolf Wolniewicz

Urodzony w 1814 r. Około 1830 r. przeprowadził się do Dębicza pod Środą. Po studiach zaczął dość mocno udzielać się społecznie. Był prezesem Ligi Polskiej, a w 1850 r. założył pismo fachowe „Ziemianin”. Później musiał emigrować na zachód Europy. Po powrocie, za udział w Powstaniu Styczniowym, został skazany na kilkuletnie więzienie. Zmarł w Źrenicy w 1884 r.

Józef Konstanty Kusztelan 

Urodził się w 1843 r. w Strzeszkach. Nauczał w szkołach Wielkopolski, jednak wpadł w konflikt z władzą pruską i został wydalony ze szkolnictwa. Rozpoczął pracę w banku na stanowisku księgowego, a po powstaniu Banku Przemysłowców został prezesem rady nadzorczej. Był bardzo ważną osobistością, która walczyła z germanizacją na terenach byłej Polski.