Obecnie na obszarze gminy Miłosław wykonywane są działania dotyczące termomodernizacji placówek edukacyjnych zlokalizowanych w Orzechowie i Czeszewie. Inwestycja ta stanowi jeden z wielu kosztownych projektów prowadzonych pod egidą tej gminy.

Warto przypomnieć, że to BUD-OWY SP. Z O.O. z Orzechowa, zgłaszając najbardziej atrakcyjną propozycję, zdobyła tytuł wykonawcy tego przedsięwzięcia. Projekt uzyskał wsparcie finansowe z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Dofinansowanie wynosi 5 100 000 złotych i w pełni pokrywa wydatki związane z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Założenia działań inwestycyjnych zakładają poprawę właściwości termoizolacyjnych oraz ogólnego stanu technicznego obu budynków szkolnych.

W ramach prac planowane jest wykonanie m.in.: docieplenia ścian i dachów istniejących obiektów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej czy przeprowadzenie niezbędnych prac instalacyjnych wewnątrz budynków, które obejmują wymianę kotłów grzewczych oraz remont pomieszczeń kotłowni. Ponadto, przewiduje się realizację niezbędnych prac instalacyjnych na zewnątrz budynków, takich jak renowacje schodów. Przewidziano także montaż rozwiązań fotowoltaicznych na terenach szkolnych.