Po długim oczekiwaniu, mieszkańcy gminy Miękinia mogą odetchnąć z ulgą. Planowany od dawna remont drogi powiatowej Klęka-Białków jest już na wyciągnięcie ręki. Jan Marian Grzegorczyn, burmistrz miasta, 14 grudnia br. sfinalizował umowę z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o., która stanie za sterami tego ambitnego projektu.

Celem przebudowy jest zastosowanie nowej bitumicznej warstwy nawierzchni na odcinku drogi o długości 1,411 km, co obejmuje również lokalne poszerzenia. Projekt zakłada dodatkowo budowę chodnika oraz ścieżki dla pieszych i rowerzystów wzdłuż trasy. Inne działania obejmują tworzenie poboczy, czyszczenie i regulację rowów przydrożnych, a także budowę systemu drenażowego i przebudowę zjazdów. Według harmonogramu umowy, całość prac powinna zostać zakończona w ciągu najbliższych 9 miesięcy.

Całkowite koszty projektu wyniosą 4 031 897,00 zł. Na finansowanie przedsięwzięcia składa się dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 976 897,00 zł oraz wkład Gminy Miękinia w wysokości 2 050 000,00 zł. Dodatkowo, Gmina Miękinia pokryła 70% kosztów dokumentacji projektowej, co przekłada się na sumę 162 tysięcy złotych, natomiast pozostałe 30% dokumentacji, czyli 60 tysięcy złotych, sfinansował Powiat.