Ekipa z Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu planuje kontynuować prace remontowe na dwóch głównych arteriach miasta, mianowicie na ulicach Strzeszyńskiej oraz Wągrowieckiej, w najbliższą środę, czyli 16 sierpnia. Z pewnością będzie to oznaczało utrudnienia dla kierowców i wszystkich użytkowników tych dróg.

Aktualnie trwają także intensywne przygotowania do przystąpienia do prac renowacyjnych chodnika na ulicy Kurpińskiego. Związane z tym są również działania rozbiórkowe, które nieuchronnie skutkują koniecznością wygrodzenia fragmentu jezdni znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie omawianego chodnika.

Wśród zaplanowanych prac utrzymaniowych na tenże dzień znajduje się również czyszczenie wpustów ulicznych, które odbędzie się na moście Przemysła oraz na ulicy Czechosłowackiej.

Na kilku innych poznańskich ulicach przewidziane są natomiast prace związane z częściowym remontem nawierzchni jezdni. Tego typu działania zostaną przeprowadzone na Starołęckiej, w okolicach skrzyżowania z ulicą Romana Maya, a także na ulicach Wyspiańskiego, Połabskiej, Wołczyńskiej oraz Alei Solidarności.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie wyżej wymienionych prac drogowych.