W ostatni piątek, na terenie Cukrowni w Środzie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci ś.p. Stanisława Bogdziewicza, prezesa Grupy Pfeifer & Langen Polska. Minęło już 5 lat od jego śmierci.

1 kwietnia 2022 roku, odsłonięto tablicę pamiątkową na cześć zasłużonego prezesa średzkiej cukrowni. Bliscy ś.p. Stanisława wygłosili okolicznościowe przemówienia. Tablicę odsłoniła żona Stanisława Bogdziewicza wraz z Romanem Kubiakiem, obecnym prezesem zarządu Pfeifer & Langen Polska.

Jak wspominał w trakcie uroczystości syn zmarłego prezesa, praca na rzecz rozwoju cukrownictwa była prawdziwą pasją Stanisława Bogdziewicza, której oddawał się przez całe życie. Bogdziewicz angażował się w działalność na rzecz samorządowców rolniczych, gminnych, miejskich i wojewódzkich. Był między innymi współautorem i realizatorem koncepcji ogrzewania Środy, z którą zawsze czuł się związany.

Krótkie wspomnienie Bogdziewicza

Stanisław Bogdziewicz urodził się 10 września 1954 roku w miejscowości Trudy koło Wilna. 

Jego całe życie zawodowe było związane z cukrownictwem. Dzięki pełnieniu różnych stanowisk zdobył ogromną wiedzę i doświadczenie. Gdy ukończył Politechnikę Poznańską na Wydziale Budowy Maszyn, rozpoczął pracę na stanowisku samodzielnego referenta ds. inwestycji Cukrownia Środa. Jeszcze w tym samym roku został kierownikiem zmiany.

Od 1982 roku do 1990 pracował jako główny specjalista ds. inwestycji, a następnie awansował na kierownika działu inwestycyjnego, postępu technicznego i remontów w Przedsiębiorstwie Państwowym „Cukrownie Wielkopolskie” w Poznaniu. W okresie od maja 1990 do 1995 roku był dyrektorem Cukrowni Środa, gdzie po przeprowadzonej w 1995 roku prywatyzacji został wybrany na stanowisko prezesa zarządu.

Od czerwca 1996 roku, po założeniu spółki Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o., która zajmuje się sprzedażą i promocją cukru, został członkiem jej zarządu. W 2005 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Pfeifer & Langen Polska S.A, a po zakupie Cukrowni Glinojeck w lipcu 2010 roku został również prezesem zarządu Grupy Spółek Pfeifer & Langen w Polsce. Funkcję tę pełnił do śmierci. Zmarł nagle w Poznaniu 1 kwietnia 2017 roku.

W 2008 roku został odznaczony przez prezydenta Polski złotym medalem za długoletnią służbę. Stanisław Bogdziewicz aktywnie włączał się w życie publiczne, między innymi wspomagał Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej czy Ochotniczą Straż Pożarną. Był wielokrotnie odznaczany i uhonorowany medalami i odznaczeniami tych organizacji.