Działania renowacyjne dróg i chodników na terenie powiatu Średzkiego, finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, nabrały tempa. Obecnie prace są prowadzone na kilku kluczowych odcinkach, między innymi na trasie Ciechów-Bukówek, a także w miejscowościach takich jak Lusina, Ujazd Górny czy Osiek.

Projekty te są realizowane dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, które wynoszą prawie 10 milionów złotych. Dodatkowo, całość pozostałej sumy zostanie pokryta przez Powiat Średzki. Wszystkie dotychczasowe działania przebiegają zgodnie z założonym planem prac. Inne inwestycje zaplanowane w tym naborze, takie jak modernizacja dróg w Chomiąża – Malczyce, Lutynia, Miękinia i Piotrowice, zostaną uruchomione w najbliższym czasie.

Każde z zadań obejmować będzie zakładanie nowej nawierzchni drogowej, poprawę systemu odwodnienia oraz budowę dodatkowej infrastruktury drogowej. Przewiduje się, że wszystkie prace zostaną zakończone najpóźniej do końca sierpnia bieżącego roku. Ich efekty będą zauważalne dla wszystkich użytkowników dróg i pieszych, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.