Na mocy artykułu 7, ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o funkcjonowaniu województwa i administracji rządowej, Premier Donald Tusk nominował Karolinę Fabiś-Szulc na stanowisko I wicewojewody wielkopolskiego, począwszy od 15 stycznia 2024 r.. Fabiś-Szulc będzie współpracować jako jeden z dwóch zastępców dla wojewody wielkopolskiej, Agaty Sobczyk.

Karolina Fabiś-Szulc jest osobą z ogromnym doświadczeniem zarówno na polu samorządu terytorialnego, jak i biznesu. Rozpoczęła swoją karierę w roli referenta ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Rokietnicy w roku 2008. Przez kolejne dziewięć lat przechodziła przez różne stanowiska w tym urzędzie, zanim objęła funkcję podinspektora ds. obsługi podatkowej i windykacji. Pomiędzy latami 2018 a 2020 była związana z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, gdzie pełniła rolę specjalisty ds. księgowych oraz managera ds. kluczowych klientów. Od 2020 roku sprawowała obowiązki starszego inspektora w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W latach 2010-2018 Fabiś-Szulc była członkiem Rady Miasta Poznania, pełniąc jednocześnie funkcję jej wiceprzewodniczącej. W okresie od 2013 do 2015 roku była również wiceprzewodniczącą Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Jej zaangażowanie i ciężka praca dla społeczności zostały docenione w 2018 roku, kiedy to otrzymała Medal Młodego Pozytywisty, przyznawany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Jest także dyplomowaną absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku zarządzanie.