O nadchodzących wielkich podwyżkach wiemy od dawna, ale nie każdy był świadom, że nawet takie usługi jak egzamin państwowy z prawa jazdy również może podrożeć. 

Mimo, że wysokość opłat egzaminacyjnych na prawo jazdy nie była zmieniana od lat, to wobec wszechobecnej inflacji i wysokich cen niezbędne są zmiany w rozliczaniu podchodzących do egzaminu. Jak zwraca uwagę Zarząd Związku Województw RP, dotychczasowe ceny za egzamin nie pozwalają na podstawową działalność Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. 

W dodatku WORD-y już od kilku lat generują coraz mniejsze przychody. Związek wskazuje, że wpływ na to ma niż demograficzny oraz narastające zjawisko niezdecydowania. Coraz więcej młodych ludzi odkłada decyzję o uzyskaniu prawa jazdy na później lub w ogóle nie podchodzi do egzaminu. W ubiegłych latach przychody z samego egzaminowania pozwalały na inwestycje w ośrodki czy działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Teraz brakuje na podstawową działalność.

Aktualnie koszt egzaminu na prawo jazdy kategorii B części praktycznej wynosi 140 zł, natomiast części teoretycznej 30 zł. 

Ile będzie kosztować egzamin na prawo jazdy?

Najprawdopodobniej za egzaminy praktyczne na kategorię C, D, +E trzeba będzie zapłacić 250 zł. Nieco mniej, bo 200 zł kosztowałaby praktyka na kategorię B1 i T. Egzaminy teoretyczne miałyby kosztować aż 50 zł. 

Związek wskazuje, że kolejnym problemem, z jakim należy się zmierzyć jest coraz mniejsza liczba chętnych do pracy na stanowisku egzaminatora. Mała liczba chętnych, ma być spowodowana, zdaniem związku, nieatrakcyjnymi stawkami wynagrodzenia. 

Stawki te były niezmieniane od lat, choć najniższe wynagrodzenie systematycznie rośnie.