W rankingu dotacji udzielanych w powiecie średzkim, Gmina Miękinia otacza się zwycięstwem, zdobywając najwyższe wsparcie finansowe. Te dodatkowe fundusze zostaną przeznaczone na gruntowną przebudowę odcinka drogowego łączącego miejscowości Lutynia, Zakrzyce i Gałów.

Całość dofinansowania, które wynosi 3 783 422,50 zł, pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zostało przyznane na rok 2024. Dzięki tym środkom możliwa stanie się realizacja drugiej fazy modernizacji trasy.

Zaplanowany projekt infrastrukturalny przewiduje utworzenie dwupasmowej jezdni o szerokości 5,50 m. Ale to nie wszystko – droga zostanie wyposażona również w chodnik dla pieszych, system oświetlenia, kanalizację deszczową oraz kanał teletechniczny.

Całkowite koszty tego przedsięwzięcia szacowane są na kwotę 7,5 mln zł. Resztę pieniędzy, która nie jest pokryta przez uzyskane dofinansowanie, gmina Miękinia planuje sfinansować ze swojego lokalnego budżetu.