Na najmłodszych w całej średzkiej gminie czekają książki i zajęcia z zakresu nauki empatii. To fantastyczny i oryginalny pomysł na projekt edukacyjny.

Środa Wielkopolska dołączyła do projektu „ABC Empatii”, którego pomysłodawcą jest Czepczyński Family Foundation. W ten sposób do szkół podstawowych i przedszkoli przekazano książki „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” oraz poradniki dla nauczycieli pomagające prowadzić zajęcia z zakresu tematyki wrażliwości i tolerancji, szczególnie w stosunku do osób niepełnosprawnych. 

Cel projektu “ABC Empatii”

Bohaterami książek są siedmioletnie dzieci, które w codziennym życiu muszą zmierzyć się z nowymi wartościami, jakimi są tolerancja i empatia. Podczas kontaktu z koleżankami i kolegami, którzy są niepełnosprawni lub chorzy muszą odpowiedzieć sobie na ważne pytania i odpowiednio się zachować. 

Głównym celem “ABC Empatii” jest uzmysłowienie najmłodszym, że dzieci niepełnosprawne powinny być traktowane tak samo jak inni. Uczniowie muszą nauczyć się na czym polegają różne niepełnosprawności i schorzenia oraz uwrażliwić się na ogólną kwestię zdrowia, również swojego. Oprócz dzieci, ważnym odbiorcą projektu są nauczyciele i rodzice, którzy otrzymują merytoryczne wsparcie i materiały edukacyjne, które mają pomóc w kontaktach z najmłodszymi. Dodatkowo akcja pomaga nawiązać długotrwałą współpracę z organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami działających w obszarze niepełnosprawności.

Kilka słów o organizatorze

Czepczyński Family Foundation jest rodzinną fundacją, która ma na celu poszerzenie dostępności do edukacji oraz stałe podnoszenie jej jakości. Autorami książki „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” są Wiktor Czepczyński, Żaneta Kupczyk oraz Katarzyna Muzyka-Jacheć. 

Program skierowany jest do dzieci w wieku od pięciu do dziesięciu lat. CFF dostarcza do zainteresowanych placówek swoje materiały. Fundacji przygotowała “ABC Empatii”, aby zmienić myślenie dzieci o osobach niepełnosprawnych, zniszczyć stereotypy i bariery oraz pokazać inne drogi myślenia i postępowania.