Jest powszechnie wiadome, że obecne kierownictwo Gminy Środa Śląska utrzymuje dystans w stosunku do wszelkiego rodzaju współpracy z Powiatem. Dotyczy to nie tylko współpracy inwestycyjnej, ale także rekreacyjnej. Przykładowo, nasze prośby o użyczenie stadionu miejskiego na uroczystości biegowe upamiętniające 11 listopada były ignorowane. Podobnie stało się z naszą propozycją wynajęcia boiska w Ogrodnicy na potrzeby organizacji konkursu kulinarnego i pikniku rodzinnego, gdzie odpowiedź była proponowanie nieadekwatnie wysokich opłat.

Wielokrotnie staraliśmy się uzyskać dofinansowanie do planowanej inwestycji w Jastrzębcach. Jedno z naszych starań zakończyło się sukcesem, kiedy to otrzymaliśmy dotację z Rządowego Programu Polski Ład. Zgodnie z założeniami, przebudowa miała objąć fragment drogi biegnący od skrzyżowania w centrum Jastrzębce aż po miejscowość Chomiąża. W ramach realizacji tego projektu, nasz samorząd przygotował umowę partnerską, którą następnie przedstawił Gminie Środa Śląska, podobnie jak wszystkim pozostałym gminom. Niestety, Burmistrz zdecydował się na odrzucenie warunków umowy, co w konsekwencji doprowadziło do wycofania się z projektu współfinansowania modernizacji drogi w Jastrzębcach, w przeciwieństwie do czterech innych Gmin.