W ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”, którego gospodarzem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Czarnotkach została uhonorowana nagrodą. Zgłoszony przez strażaków-ochotników projekt zyskał uznanie organizatorów, co zaowocowało przyznaniem dotacji w wysokości 20 000 złotych.

Zdobyte fundusze zostaną bezpośrednio przeznaczone na służące ratowaniu życia wyposażenie oraz specjalistyczny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków OSP w Czarnotkach. Dodatkowo, planowane jest przeprowadzenie instruktażu dla lokalnej społeczności Czarnotek.

Część przyznanych środków już została użyta do zakupu niezbędnego sprzętu. Aczkolwiek zakupiono R1 torbę medyczną, deskę ortopedyczną i szyny, to najważniejszym elementem jest automatyczny defibrylator AED. Ten ostatni został zamontowany na boku sceny obok wiejskiego domu kultury w Czarnotkach. Jest to drugi taki sprzęt dostępny dla mieszkańców gminy – pierwszy został zaopatrzony przez restaurację „Zaniemyślanka – Po Prostu Pysznie” i umieszczono go na ścianie budynku w Zaniemyślu.