Dzięki otrzymaniu dotacji, Gmina Środa Śląska ma szansę zwiększyć jakość dróg dedykowanych do użytku rolników. Celem inwestycji jest ułatwienie transportu w obrębie gminy oraz podniesienie standardów pracy osób zajmujących się rolnictwem.

W dniu 29 lutego 2024 roku, Sejmik Województwa Dolnośląskiego udzielił zielonego światła dla realizacji projektu. Zgodnie z Uchwałą Nr LXVI/1410/24, celowa dotacja została przyznana Gminie Środa Śląska. Finansowanie obejmuje ochronę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Szczegółowy plan dotyczy terenów w obrębie Jastrzębiec, gdzie długość trasy wynosi 760 metrów i prowadzi w kierunku DK 94, a także obszar Kryniczna o długości 420 metrów, z drogą do DW346. Całkowita suma przyznanej dotacji wynosi 287 tysięcy złotych.

Zakupione środki pozwolą na szybszą realizację procesu modernizacji infrastruktury drogowej, co przyczyni się do znacznej poprawy warunków życia nie tylko rolników, ale i wszystkich mieszkańców gminy.